<br><font size=2 face="Arial CE">Hi, <br>
  I would like to know whether you provide informatica plugins to
check if Informatica processess (ETL workflows) has been completed ? </font><font size=3><br>
</font><font size=2 face="Arial CE"><br>
regards, <br>
Michal </font><font size=3><br>
</font><font size=2 face="Arial CE"><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
*****************************************************************************************************************************<br>
Spółki grupy Commercial Union w Polsce zmieniły nazwy na:<br>
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA,<br>
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA,<br>
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA (zarządzające
Aviva Otwartym Funduszem<br>
Emerytalnym Aviva BZ WBK),<br>
Aviva Sp. z o. o.<br>
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA<br>
W komunikacji marketingowej spółki posługują się marką handlową Aviva
Commercial Union.<br>
*****************************************************************************************************************************<br>
*****************************************************************************************************************************<br>
Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa<br>
i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo
zamierzonym odbiorcą, proszę<br>
poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość ze swojego
systemu, a także nie powinni<br>
Państwo ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować
żadnej kopii<br>
otrzymanych informacji.<br>
==============================================================================<br>
This message and any attachments are confidential as a business secret
and are intended solely for the use<br>
of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not
the intended recipient, please telephone<br>
or e-mail the sender and delete this message and any attachment from your
system. Also, if you are not the<br>
intended recipient you should not disclose the content or take/retain/distribute
any copies.<br>
*****************************************************************************************************************************</font>