[Nagiosplug-help] Check_http problem

Klisowski Rafał RKlisowski at era.pl
Tue Sep 30 06:41:01 CEST 2003


> You may want to define a "check_login_asp" command that has the 
> proper options in it already.

Right! I did it bofore for other host, I don't know why I chenged idea ;-)

Thanks!Rafal


--------------------------------------------------------------------------------
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu,
który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub
uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie 
lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań 
odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. 
Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie 
o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.
--------------------------------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person or entity
to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. 
Any review, retransmission, dissemination or other use of, 
or taking of any action in reliance upon, this information by persons 
or entities other than the intended recipient is prohibited.
If you received this in error, please contact the sender and delete
the material from any computer.
--------------------------------------------------------------------------------


More information about the Help mailing list