[Nagiosplug-help] informatica plugins

Michal.Malinowski at aviva.pl Michal.Malinowski at aviva.pl
Wed Sep 22 16:28:41 CEST 2010


Hi, 
  I would like to know whether you provide informatica plugins to check if 
Informatica processess (ETL workflows) has been completed ? 

regards, 
Michal 

*****************************************************************************************************************************
Spółki grupy Commercial Union w Polsce zmieniły nazwy na:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA,
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA,
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA (zarządzające 
Aviva Otwartym Funduszem
Emerytalnym Aviva BZ WBK),
Aviva Sp. z o. o.
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
W komunikacji marketingowej spółki posługują się marką handlową Aviva 
Commercial Union.
*****************************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************************
Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa
i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo 
zamierzonym odbiorcą, proszę
poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość ze swojego 
systemu, a także nie powinni
Państwo ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani 
sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii
otrzymanych informacji.
==============================================================================
This message and any attachments are confidential as a business secret and 
are intended solely for the use
of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the 
intended recipient, please telephone
or e-mail the sender and delete this message and any attachment from your 
system. Also, if you are not the
intended recipient you should not disclose the content or 
take/retain/distribute any copies.
*****************************************************************************************************************************
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://www.monitoring-plugins.org/archive/help/attachments/20100922/352cb658/attachment.html>


More information about the Help mailing list